Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Audio-Essence kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de

diensten van Audio-Essence en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier

op de website aan Audio-Essence verstrekt. Audio-Essence kan de volgende

persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Audio-Essence gegevens nodig heeft

Audio-Essence verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Audio-Essence uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren

van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van een van de producten uit het Audio-Essence assortiment.

Hoe lang Audio-Essence gegevens bewaart

Audio-Essence bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een

jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Audio-Essence verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Audio-Essence worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de

website.  Audio-Essence  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Audio-Essence maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Audio-Essence bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@audio-essence.nl. Audio-Essence zal

zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Audio-Essence neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Audio-Essence maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen

vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Audio-Essence

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Audio-Essence op via info@audio-essence.nl

www.audio-essence.nl is een website van Audio-Essence is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62932578

E-mailadres: info@audio-essence.nl